Závlahové systémy

Zakládáme-li zahradu za přispění zkušeností zahradního architekta, je správné otázku budoucího zavlažování zahrady konzultovat již s ním. Závlaha úzce souvisí se sadovnickými úpravami.

Z důvodu různé náročnosti na množství vody je nutné závlahový systém rozdělit do několika samostatných částí tzv. sekcí. Trávník na celodenně osluněném místě má jiné nároky na množství vody, než trávník na severní straně domu a úplně jiné než záhony keřů nebo trvalek. Každá sekce se dá naprogramovat na různě dlouhou dobu zavlažování, a tím dodat požadované části zahrady správné množství vody.

Množství závlahové vody se dá ovlivnit i typem trysek či postřikovačů. Sekce s postřikovači jsou napojené na hlavní řád, který vede od zdroje vody. Zdroj vody pro zavlažování může být studna, vodovodní řád nebo přírodní nádrž. Sekční potrubí je napojeno na hlavní řád přes elektroventily, které jsou umístěny v podzemních šachtách a jsou ovládány řídící jednotkou. K ovládací jednotce je připojeno čidlo srážek, které v případě deště závlahu vypne.

Potrubí s postřikovači a elektroventily je umístěno přibližně 30 cm pod zemí. Celé závlahové systémy je tedy třeba po skončení závlahové sezóny zazimovat.

image image image image image image image image image image image image

BENED - zahradní architektura s.r.o., Dolany 21, 783 16 Dolany, okr. Olomouc, e-mail: bened@bened.cz, mobil: (+420) 602 776 242